Zachráněná renesance náměšťského zámku

Restaurování vstupního křídla s renesančním arkýřem a vnitřního renesančního nádvoří s arkádami, 2017-2018

 

V létech 2017 - 2018 probíhala rozsáhlá rekonstrukce a restaurování vstupního křídla a vnitřního arkádového nádvoří zámku v Náměšti nad Oslavou. Kromě obnovy omítkových vrstev obou částí zámku byla stěžejním úkolem těchto prací záchrana nejcennějších renesančních prvků architektury zámku, renesančního arkýře na jihovýchodním nároží paláce a bohatě zdobených arkád vnitřního nádvoří.

Práce probíhaly ve dvou etapách. V roce 2017 bylo obnoveno vstupní křídlo zámku s renesanční hranolovou věží, dostavěným objektem z poloviny 19. století a zejména s renesančním arkýřem ze třetí čtvrtiny 16. století. Zároveň bylo dokončeno restaurování jednoho křídla arkád vnitřního nádvoří. V letošním roce pokračovaly práce na vnitřním nádvoří restaurováním dalšího křídla arkád, obnovou omítkových vrstev zámecké věže a dvou křídel bez arkád. Během těchto prací byly navíc restaurovány všechny kamenné prvky - portály a ostění oken, byly repasovány všechny okenní a dveřní výplně včetně původních renesančních dveří, bylo obnoveno barevné prosklení lunet arkádních oken a obnoveny byly i prvky dokladující stavební změny z let 1946 - 1947, kdy byl náměšťský zámek rozsáhle upravován na letní sídlo prezidenta Edvarda Beneše.

Dvouletá záchrana nejcennějších prvků zámecké renesanční architektury a všechny další uvedené práce si vyžádaly částku 17 mil. korun, financování bylo zajištěno z programu SMVS (správa majetku ve vlastnictví státu) Ministerstva kultury ČR a z prostředků Národního památkového ústavu.

Obnovené nádvoří bylo veřejnosti poprvé představeno 2. prosince 2018 po skončení Zámeckého adventního koncertu. Další návštěvníky rádi přivítáme od dubna 2019.

Restaurování vnitřního nádvoří a renesančního arkýře získalo v anketě Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018 druhé místo v kategorii Péče o kulturní dědictví.

Videomedailonek k tomuto ocenění si můžete prohlédnout zde.

Fotogalerie představuje srovnání původního stavu vstupního křídla, arkýře a vnitřního nádvoří se stavem po dokončení prací, celkové pohledy i detaily vnitřního nádvoří.