Žerotínové kdysi a dnes. Seminář v Náměšti nad Oslavou

Přednáška

Seminář na téma Kontinuity životního stylu moravské šlechty a beseda se členy rodiny Mornstein-Zierotin na téma Žerotínové kdysi a dnes pořádají

Historický ústav Filosofické fakulty Masarykovy univerzity Brno - Seminář "Moravský velmož 1600"
Národní památkový ústav - správa zámku Náměšť nad Oslavou
Studentský spolek "Masarykovi historici"

Seminář je součástí projektu NPÚ - Rok renesanční šlechty.

Odborný garant: Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

 

Program:

10.15 - 11.30
komentovaná prohlídka zámku pro účastníky semináře

11.30 - 12.45
beseda se členy rodiny Mornstein-Zierotin pro účastníky semináře i pro veřejnost - knihovna zámku