Zachraňujeme renesanční Náměšť

V květnu letošního roku zahajujeme na zámku v Náměšti nad Oslavou rozsáhlou opravu vstupního křídla zámku a vnitřního arkádového nádvoří, včetně restaurování cenné renesanční architektury. Právě v roce, který je věnován renesanční šlechtě, tak bude realizovaná první etapa záchrany renesanční podstaty náměšťského zámku.

Během oprav budou restaurovány bohatě zdobené renesanční pískovcové arkády vnitřního nádvoří a arkýř na východním nároží zámeckého paláce. Tyto výjimečné architektonické památky jsou značně degradované a cílem odborného restaurátorského zásahu je jejich záchrana a uchování příštím generacím. Součástí dalších oprav bude i obnova omítek vstupního křídla a vnitřního nádvoří, včetně restaurování kamenných ostění, repasování dřevěných oken a dveří a obnovení barevného prosklení horních lunet arkád. Oprava a restaurování je financovaná ze zdrojů SMVS - Správa majetku ve vlastnictví státu. Celkové náklady přesáhnou včetně DPH částku 15 mil. Kč.

Návštěvnický provoz zámku a připravované kulturní akce nebudou těmito opravami nijak dotčeny.