Hradozámecká noc v Náměšti nad Oslavou – renesance vnímaná všemi smysly

V sobotu 26. srpna proběhl na zámku v Náměšti nad Oslavou hlavní program Hradozámecké noci, 8. ročníku projektu Národního památkového ústavu, během něhož se večer a v noci zpřístupňují na jednotlivých památkách tradiční i netradiční prostory a naplňují se různým kulturním a vzdělávacím programem.

 

Náměšťský renesanční zámek byl jako hlavní hostitel letošního ročníku vybrán zejména proto, že rok 2017 je věnován renesanční šlechtě a všemu, co souviselo s životem, kulturou a tradicemi v době renesance. 

Po slavnostním zahájení za přítomnosti generální ředitelky NPÚ paní Naděždy Goryczkové a ředitele Územní památkové správy v Českých Budějovicích pana Petra Pavelce již mohli návštěvníci zámku vnímat renesanci doslova všemi smysly. Uši těšila po celý večer hudba trubačů na čestném schodišti a koncert souboru Ensemble Mare Maiorum v zámecké knihovně, oči vnímaly jednotlivé historické interiéry zámku v nezvyklé večerní době či vystavený originál šestidílné Bible kralické. Renesanční květinové dekorace floristy Slávka Rabušice potěšily nejen oči, ale i čich, protože prostory zámku byly vyzdobeny více než tisícovkou květů, z nichž většinu tvořily lilie. A tisk na replice renesanční tiskárny ve sklepní prostoře bývalého hradu, skriptorium a edukační program Náměšťské zahradní kratochvíle v zámeckém parku zaměstnal všechny smysly včetně hmatu.

Vyvrcholením celého večera a noci se stal závěrečný ohňostroj s renesanční hudbou, který nebylo možné ani přehlédnout, ani přeslechnout.

Na jednotlivé prohlídky a části programu zavítalo na zámek v Náměšti nad Oslavou více jak šest set platících návštěvníků, mnoho dalších pak prožilo večer a noc při volně přístupných programech a ohňostroji v zámeckém parku.

Všem návštěvníkům děkuji za projevenou přízeň. Někteří nelitovali daleké cesty a na náměšťský zámek přijeli z opravdu velmi vzdálených míst. A všem, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o skvělý program a kvalitní organizaci, vyjadřuji své obdivné uznání. Marek Buš, kastelán