Dokončení letošních oprav zámku v Náměšti nad Oslavou

Letošní etapa restaurování a oprav zámku v Náměšti nad Oslavou je před dokončením.

Během těchto prací bylo provedeno restaurování jedné části renesančních arkád vnitřního nádvoří, restaurování renesančního arkýře na jihovýchodním nároží zámeckého paláce a celková obnova omítkových ploch vstupního křídla zámku s restaurováním kamenných ostění a opravou oken, okapů a střech. Na fotografii je zobrazen stav vstupního křídla zámku před zahájením oprav (duben 2017) a před dokončením prací (listopad 2017).

Na věži vstupního křídla byly provedeny repliky renesanční sgrafitové omítky z druhé poloviny 16. století, na spojovacím traktu mezi věží a hlavní zámeckou budovou byly omítky navráceny do podoby z posledních úprav v létech 1946–47, pravá boční hradební zeď a spodní přístavek spojovacího traktu si ponechal podobu z konce 19. století. Díky tomuto členění jsou tak zřetelné jednotlivé etapy stavebního vývoje této části náměšťského zámku. 

V příštím roce budou práce pokračovat restaurováním druhé části renesančních arkád vnitřního nádvoří a obnovou omítkových ploch včetně restaurování kamenných ostění a výplní oken a dveří na vnitřním nádvoří.