Seznam nemovitých kulturních památek Olomouce

Detailed information

Year:

1996

Place:

Olomouc

Language:

Czech

ISBN:

80-90-1473-9-9

130 Kč

Sold out

130 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Olomouc

Seznam nemovitých kulturních památek na území městské památkové rezervace Olomouc i v městských částech Olomouce je doplněn také výběrovým věcným rejstříkem a vloženou mapou nemovitých kulturních památek Olomouce. Každý objekt je uveden pod pořadovým číslem, pod nímž je zapsán jako nemovitá kulturní památka,přesným parcelním číslem a doplněn černobílou fotografií a stručným shrnutím historie a architektonickým popisem.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop