Zprávy památkové péče 3/2011

Detailed information

Year:

2011

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English, German

Number of pages:

80

95 Kč

Sold out

 

Editorial

 • ŠVÁCHA Rostislav
   

Obsah
 

In medias res: Současná architektura a historické město

 • MERTOVÁ Martina:
  O polovičatosti památkářské architektury
   
 • BIEGEL Richard: 
  Současná architektura a „developerský pragmatismus“ v pražské architektuře 1990–2010
   
 • STRAKOŠ Martin: 
  Nová architektura, historické prostředí a Ostrava
   
 • HORÁČEK Martin: 
  Nové muzeum Akropole v Athénách a adaptivní design jako recept na novostavby v historickém prostředí

Materiálie, Studie:

 • KAIGL Jan: 
 • K vesnickým kostelům s kvadratickým chórem postaveným v horšovském arcijáhenství ve středověku
 • KOTLÍK Petr, KUNEŠ Petr: 
 • Vybrané aspekty aplikace organokřemičitých zpevňovačů na vápenné omítky s. 201-232

Různé

 • KUČOVÁ Věra, VLČKOVÁ Jitka: 
  Koordinace prací pro nominaci vybraných lokalit České republiky na Seznam světového dědictví UNESCO v letech 2006–2010
 • DOMANICKÝ Petr: 
  Loosova jídelna Lea Brummela v Plzni je zachována
 • ŠTULC Josef: 
  Jubilant a laureát. Pocta Tomáši Durdíkovi k významnému životnímu jubileu a velkému životnímu úspěchu
 • FOSTER Linda, MATÁSEK Karel, WALDMANNOVÁ Marcela, WIZOVSKÝ Tomáš: 
  K jubileu Evy Kamenické

Semináře, konference, akce

 • ERNSTOVÁ Lucie:
  Seminář Současná architektura a historické město
 • KOTLÍK Petr: 
  Hydrofobizace stavebních památek – možnosti a rizika
 • Memorandum semináře o hydrofobizaci
 • FETTEROVÁ Dagmar: 
  První česko-saská výstava květů kamélií
 • KRUSOVÁ Alena: 
  Konference Obnova památek 2011. Co s architekturou 60. a 70. let 20. století?
 • Memorandu konference Obnova památek 2011
 • SLAVÍK Jiří: 
  Netuctová konference. Dějiny staveb v Nečtinách 25. – 27. 3. 2011
 • CYMBALAK Tomasz: 
  Druhé zasedání archeologů Národního památkového ústavu

Recenze, bibliografie

 • PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ Božena: 
  Publikace Zahrady Rudolfa II. Jejich vznik a vývoj
 • KUČA Karel: 
  Publikace Kulturní památky Ostravsko-karvinského revíru
 • HLOŽEK Josef: 
  Rehabilitace hradní zříceniny Zlenice
 • ERNSTOVÁ Lucie: 
  Podbrdsko na starých pohlednicích
 • VÁCHA Zdeněk: 
  Publikace Nástupce trůnu František Ferdinand jako památkář

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ Blanka: 
  Z obsahu odborných časopisů
 • DURDÍK Tomáš: 
  Časopis Společnosti přátel starožitností

Informace

 • Výstava Rožmberkové

 

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop