Zachraňujeme renesanční Náměšť

V květnu 2017 byly zahájeny rozsáhlé opravy dvou částí hlavní zámecké budovy v Náměšti nad Oslavou. Během letošního a příštího roku bude při nich provedeno restaurování nejdůležitějších částí renesanční architektury – arkýře na východním průčelí zámku a zdobených arkád vnitřního nádvoří ze 3. čtvrtiny 16. století.

„Tyto části zámku, které jsou významným dokladem renesanční architektury na Moravě, jsou už řadu let ve zcela nevyhovujícím stavu. Použitý pískovec je na mnoha místech značně degradován, jednotlivé části výzdoby jsou narušeny natolik, že odpadávají nebo se po vrstvách odlupují. Proto bylo nezbytné přistoupit k odbornému restaurování, které tyto nejhodnotnější architektonické prvky náměšťského zámku opět vrátí do původní podoby, stabilizují je a uchovají dalším generacím“, upřesňuje kastelán zámku Marek Buš.

Současně s restaurování arkýře a arkád bude probíhat restaurování renesančních kamenných ostění oken, repasování dřevěných prvků oken a dveří a komplexní obnova omítkových vrstev vstupního křídla a vnitřního nádvoří.

„Akce je plánovaná na roky 2017 a 2018. V letošním roce dojde k obnově arkýře a vstupního křídla a jedné stěny arkád vnitřního nádvoří. V roce 2018 bude restaurováno druhé křídlo arkád a omítky zbylých dvou stěn nádvoří. A dobrou zprávou pro veřejnost je, že probíhající opravy nijak neomezí návštěvnický provoz zámku ani připravované kulturní akce“, dodává kastelán Buš.

Opravy a restaurování jsou financovány z prostředků Ministerstva kultury ČR z kapitoly Správa majetku ve vlastnictví státu a ze zdrojů Národního památkového ústavu. Celkové náklady včetně DPH přesáhnou částku 15 mil. Kč.

 

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení