Informace pro návštěvníky

  • Hlavní kontakty

kastelán zámku:
Mgr. Marek Buš, T: +420 568 620 319, M: +420 606 764 466, E: bus.marek@npu.cz

zástupkyně kastelána:
Marta Chládková, T: +420 568 620 319, M: +420 724 663 517, E: chladkova.marta@npu.cz

adresa:
Národní památkový ústav,
správa zámku Náměšť nad Oslavou
Zámek 1
675 71 Náměšť nad Oslavou

T: +420 568 620 319, +420 568 620 201
E: namest@npu.cz

 

 

Parkování

Bezplatné parkování osobních vozidel i autobusů je možné na parkovišti u silnice II/399 ve vzdálenosti 200 m od vstupu do zámku.
Na příjezdovou komunikaci k zámku (za dopravní značku zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou "na povolení správy zámku")  je vjezd povolen pouze označeným vozidlům tělesně postižených, vozidlům svatebčanů a účinkujících při kulturních akcích na zámku.

Přístupnost

Bezbariérový přístup je možný pouze do prvního zámeckého nádvoří a na hlavní plochu zámeckého parku.
Vzhledem k tomu, že se jedná o historický objekt, není bezbariérový přístup do interiérů možný. Všechny návštěvnické okruhy jsou ve vyšších podlažích zámku a jsou přístupné pouze po větším množství schodů.
Po předchozí domluvě jsme schopni lidem na vozíku pomoci alespoň s návštěvou zámecké knihovny, kam je nutno překonat pět schodů točitého schodiště. Bližší informace rádi poskytneme na tel. č. 568 620 319.

Zvířata

Psům je pohyb umožněn pouze na vodítku v prostorách zámeckého parku a prvního zámeckého nádvoří.

Cyklisté

Cyklistům je umožněn příjezd až na první nádvoří zámku, kde jsou umístěny stojany na kola u pokladny zámku.

Občerstvení

Občerstvení je možné v restauracích, kavárnách a cukrárnách ve městě Náměšť nad Oslavou. V pokladně zámku je instalován nápojový automat.

Fotografování

Fotografování v interiérech zámku je povoleno pouze bez blesku.