Královský a dětský apartmán

Instalovaný depozitář

KRÁLOVSKÝ A DĚTSKÝ APARTMÁN
Takzvaný Královský apartmán tvořily prostory jižního a západního křídla horního poschodí zámku
a v době posledních majitelů sloužily jako místnosti pro ubytování významných hostů rodiny Haugwitz. Dětský apartmán byl situován do východního křídla a byl tvořen místnostmi pro děti posledních majitelů a jejich vychovatelek.

V roce 2015 byla část prostor obou apartmánů upravena do podoby instalovaného depozitáře s tím, že tak byl učiněn první krok k budoucí celkové rehabilitaci prostor horního patra zámku a k jejich navrácení do podoby z počátku 20. století.

V současné době budou místnosti obou apartmánů zpřístupňovány veřejnosti pouze výjimečně při zvláštních příležitostech. O termínech těchto mimořádných prohlídek budeme informovat v přehledů akcí na této webové prezentaci.