Reprezentační prostory

Nejvýznamnější prostory zámku se zajímavými expozicemi

REPREZENTAČNÍ PROSTORY
představují zámeckou kapli, vnitřní arkádové nádvoří a reprezentační prostory I. poschodí. Kromě unikátního barokního mobiliáře kaple můžete obdivovat zejména ojedinělou kolekcí tapisérií, které tvoří dle doby jejich vzniku ucelenou řadu od první poloviny 16. až po polovinu 19. století. Tapisérie pocházejí převážně z provenience proslulých dílen z Bruselu, Enghienu a Gramontu na území dnešní Belgie, ale i z produkce dílen ve francouzském Aubussonu či Beauvais, které však také založili vlámští tkalci. Dnes jsou známi i někteří autoři kartonů, předloh, podle kterých byly tapisérie tkány. Objevuje se mezi nimi například Leon van der Hecke, Francesco Casanova či autoři z uměleckého okruhu Rubensova. Tématicky zpracovávají výjevy na tapisériích antické, biblické, alegorické i historické motivy. Nejstarším z exponátů je verdura s rostlinnými a zvířecími motivy z doby okolo roku 1540, nejmladším naopak menší tapisérie z počátku 19. století, z doby končícího rokoka a nastupujícího historismu. Kromě kolekce tapisérií jsou zámecké sbírky pozoruhodné množstvím historického nábytku z období renesance, baroka, rokoka i empíru, cennými obrazy z tvorby Tintoretta, Veroneseho, Zampieriho, Bernarda Bellotta-Canaletta či Jana Kupeckého, sbírkami porcelánu a keramiky a v neposlední řadě i mnoha unikátními kachlovými kamny, převážně vyrobenými v nedalekém Mohelně.

Foto: Jiří Polehla