Okolí zámku

Inspirujte se k delší návštěvě Náměště a okolí

V bezprostředním okolí zámku se nachází anglický park a malá francouzská zahrada s řadou starých vzácných dřevin, z některých míst s krásným pohledem na město Náměšť a okolní krajinu.

Město Náměšť nad Oslavou situované v údolí středního toku řeky Oslavy je přirozeným centrem malebného a na přírodní zajímavosti velmi bohatého území.

Okolí Náměště je krajem s četnými rybníky a rozsáhlými lesními porosty, který je zcela oprávněně vyhledáván milovníky pěší i vodní turistiky. V bezprostředním i vzdálenějším okolí zámku je dosud na mnoha místech vidět koncepční a promyšlený přístup někdejších majitelů panství k utváření krajiny a k efektivnímu, avšak šetrnému využívání přírodního bohatství. Navíc je v okolních obcích možno spatřit celou řadu pozoruhodných architektonických památek, z nichž některé sahají svým původem do období románského či gotického stavitelství. V samotném městě Náměšti jich stojí za pozornost hned několik. Zejména barokní kostel sv. Jana Křtitele z roku 1639 a v jeho blízkosti pak barokní most přes řeku Oslavu postavený roku 1737.

Most byl o sedm let později vyzdoben dvaceti sochami světců a archandělů, které převážně pocházejí z dílny sochaře Josefa Winterhaldera staršího. Sousoší Nejsvětější Trojice uprostřed náměstí je patrně dílem Antonína Rigy, ačkoli některé prameny přisuzují toto dílo Janu Křtiteli Röbsterovi. Některé budovy ve městě jsou památkami na bývalé majitele panství. Roku 1745 nechali postavit Hanuš a Františka z Kufštejna pro přestárlé sloužící ze zámku budovu Špitálku s kaplí sv. Anny, rod Haugwitzů zase připomíná empírová hrobka zemřelých členů rodu vybudovaná v létech 1822-1825 podle projektu vídeňského architekta Josefa Kornhäusela. Za pozornost stojí i mnohé památky v okolních obcích. V blízkém Jinošově kostel sv. apoštolů Petra a Pavla ze 16. století s pozdně gotickými architektonickými prvky, románský kostel sv. Klimenta v Jasenici vybudovaný pravděpodobně již v době cyrilometodějské a v téže obci kaple sv. Marie Magdalské z konce 14. století se zvonem z roku 1494. Samostatnou pozornost si pak zaslouží obec Kralice. Zde byl první kostel vybudován již na přelomu 11. a 12. století. Kolem roku 1300 se pak stal sakristií nového kostela sv. Martina, v němž se zachovaly zbytky gotických fresek s biblickými citáty. Do zdejší tvrze byla roku 1578 přemístěna ivančická bratrská tiskárna, v níž bylo během následujícího půlstoletí vytištěno téměř sto titulů, zejména pak proslulá šestidílná Bible kralická. Z přírodních zajímavostí stojí za pozornost unikátní hadcová step u Mohelna, nejseverněji se nacházející stepní prvek v Evropě, bohatý na chráněnou květenu i faunu. Dále pak hluboká údolí řeky Oslavy a říčky Chvojnice a v neposlední řadě rozsáhlá obora s významným chovem daňčí zvěře, založená rodem Haugwitzů mezi Náměští, Jinošovem a Kralicemi.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Marek Buš

  • správce objektu - kastelán
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 568 620 201, 606 764 466
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Zámek 1/, Náměšť nad Oslavou 67571
Vystudoval Teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1991–2001 působil jako ředitel Městského kulturního střediska v Třebíči. Kastelánem zámku v Náměšti nad Oslavou byl jmenován od 1. března 2001. Soukromě studoval hru na varhany, od roku 1982 působí jako varhaník Baziliky sv. Prokopa v Třebíči, pravidelně koncertuje na různých místech České republiky i v zahraničí (Rakousko, Německo, Slovensko). V létech 2004 a 2005 soukromě studoval u prof. Rudolfa Pečmana z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně hudební dějiny náměšťského zámku.
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Šárka Bušová

  • technický pracovník
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 568 620 319, 606 207 913
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Zámek 1/, Náměšť nad Oslavou 67571
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Marta Chládková

  • referent majetkové správy
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 568 620 319, 724 663 517
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Zámek 1/, Náměšť nad Oslavou 67571
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Lukáš Gregor

  • pracovník péče o depozitáře
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 568 620 319, 724 663 503
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Zámek 1/, Náměšť nad Oslavou 67571