Noc kostelů na zámku v Náměšti nad Oslavou

Netradiční prohlídka

Zámek v Náměšti nad Oslavou se letos znovu zapojuje do akce Noc kostelů, během níž budou otevřené církevní památky ve městě a také zámecká kaple sv. Václava.

Jedinečná možnost spatřit i církevní předměty, monstrance a roucha, které jsou jinak uloženy v depozitářích zámku.

Co je projekt Noc kostelů: "Stejně jako v předchozích letech, tak i letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, zajímavé přednášky, duchovní rozhovory, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů." Zdroj www.nockostelu.cz

Náměšťský zámek se k letošní Noci kostelů připojuje volným vstupem do zámecké kaple sv. Václava, jednoho z nejzdobnějších sakrálních interiérů českých a moravských šlechtických sídel.

Svícemi osvětlená kaple bude přístupná od 18 do 23 hodin ke ztišení, zamyšlení, modlitbě či na vyžádání i ke komentované prohlídce, kterou obstarají přítomní průvodci zámku.

Zcela mimořádně také budou vystavené kněžské ornáty, mešní nádobí a monstrance z depozitáře zámku.

Více informací o zámecké kapli nalezenete zde.