30. zámecký koncert v Náměšti nad Oslavou - jubilejní vrchol zámecké hudební sezony

Kulturní akce

Tradiční vyvrcholení hudební sezóny na zámku v Náměšti nad Oslavou, letos již potřicáté.

 
Srdečně vás zveme na vyvrcholení hudební sezóny zámku v Náměšti nad Oslavou,
kterým bude jubilejní Zámecký koncert pořádaný v sobotu 25. září 2021 v 17 hodin v zámecké knihovně.
 
Program koncertu letos připomene ojedinělé dílo českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky (1679-1845).
A protože třicátý ročník chceme pojmout jako oslavu hudby, vybrali jsme spolu s účinkujícími Zelenkovu mši k poctě patronky hudebníků svaté Cecílie.
 
Účinkují:
 

ENSEMBLE INÉGAL
Dirigent ADAM
VIKTORA

 

Program:

Jan Dismas Zelenka (1679-1845):
Missa Sanctae Caeciliae (ZWV 1)

 

Slovo k programu:

Na programu koncertu zazní Missa Sanctae Caeciliae ZWV 1 Jana Dismase Zelenky pro sóla, sbor a orchestr, která je věnována samotné patronce hudby, Svaté Cecílii. Zcela zřejmě Zelenkovi na této skladbě mimořádně záleželo, během přibližně deseti let ji několikrát přepracoval a stále cizeloval až k současné dochované podobě.

Jan Dismas Zelenka je osobností v dějinách české (i německé) hudby mnohokrát skloňovanou, zapomenutou a znovu objevovanou. Český skladatelel Zelenka dosáhl skvělého postavení u drážďanského dvora, stal se stěžejní osobností pro provoz chrámové reprezentativní hudby, byl klíčovou pedagogickou osobností pro výchovu mladých italských zpěváků, stal se správcem královské hudební sbírky, což bylo kapelnické privilegium.

Ensemble Inégal se více jak dvacet let po dobu své existence pokouší být advokátem neotřelé krásy, již hudba Jana Dismase Zelenky představuje. Dnes se Zelenkova hudba hraje stále častěji, její hodnota byla potvrzena jak přijetím publika, tak odbornými recenzemi, a rovněž hudebníky samotnými, kteří se, tak jako ostatní, s mnoha Zelenkovými skladbami setkávají úplně poprvé.

Vokálně-instrumentální hudební soubor specializující se na autentické provozování staré hudby založil dirigent a varhaník Adam Viktora se svou ženou, sopranistkou Gabrielou Eibenovou v roce 2000. Zcela zásadní činností souboru je proces znovuoživování díla českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. Každoročně uvádí Zelenkovy skladby v novodobých premiérách na domácí scéně a významných festivalech v zahraničí, vydává ojedinělé premiérové CD nahrávky (vydavatelství Nibiru), za které získává opakovaně prestižní mezinárodní ocenění (Diapason d’Or, IRR, Outstanding, Goldberg 5 Stars aj.).

 

Slovo o účinkujících:

Ensemble Inégal se svým dirigentem Adamem Viktorou získal evropské renomé díky svým vysoce ceněným koncertům a CD nahrávkám a stal se synonymem pro objevy z odkazu geniálního českého barokního skladatele, Jana Dismase Zelenky. Ensemble Inégal je všestranné hudební těleso, jehož interpretační záběr se pne od renezanční hudby až po hudbu současnou. Kromě staré hudby má soubor na svém kontě také novátorská provedení a nahrávky hudby romantické (např. A. Dvořák, G. Rossini) a moderní (B. Britten, A. Pärt, A . Schnittke, Ph. Glass). Koncertuje na prestižních evropských festivalech jako Pražské jaro, Musica Antiqua Brugy, Oude Muziek Utrecht, Lufthansa Festival of baroque music London, De Bijloke Gent, Early Music Festival Stockholm, BachFest Leipzig a mnoha dalších. Realizoval již 17 úspěšných CD ověnčených řadou významných ocenění (Diapason d´Or, IRR Outstanding, Goldberg 5Stars aj.), objevuje se pravidelně ve vysílání českých i zahraničních televizních a rozhlasových stanic (BBC, Evropská vysílací unie EBU, Česká televize, Deutschlandradio Kultur, aj.).

 

Varhaník a dirigent Adam Viktora vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě, přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních kongresech, působí jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan a nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice. Velký zájem věnuje historickým varhanám a aktivitám usilujících o jejich záchranu a propagaci. Je zakladatelem a uměleckým ředitelem Českého varhanního festivalu. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a historicky poučenou interpretaci na Akademii múzických umění v Praze. Je uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal a Pražští Barokní Sólisté, s nimiž natočil téměř 20 mnohokrát oceněných CD a uskutečnil bezpočet koncertních vystoupení na významných evropských festivalech jako např. Pražské jaro, Oude Muziek Utrecht, Musica Antiqua Brugge, Lufthansa Festival London, Bachtage Leipzig, Tage alter Musik Regensburg, Stockholm Early Music Festival a další. Adam Viktora se stal také výrazným představitelem procesu znovuobjevování díla českého barokního génia, Jana Dismase Zelenky. Založil a organizuje Zelenka Festival Praha – Drážďany a pořádá každoroční muzikologické kolokvium Zelenka Conference Prague. Se souborem Ensemble Inégal získal již čtyřikrát prestižní francouzské ocenění Diapason d´Or.

 

 

Partneři koncertu

Za velkorysou podporu koncertu děkujeme Městu Náměšť nad Oslavou
a společnosti Trade FIDES a.s.