Královský a dětský apartmán

Takzvaný Královský apartmán tvořily prostory jižního a západního křídla horního poschodí zámku a v době posledních majitelů sloužily jako místnosti pro ubytování významných hostů rodiny Haugwitz. Ve východním křídle stejného poschodí pak byl i dětský apartmán, který byl tvořen místnostmi pro děti posledních majitelů a jejich vychovatelek. V roce 2015 byla část prostor obou apartmánů upravena do podoby instalovaného depozitáře s tím, že tak byl učiněn první krok k budoucí celkové rehabilitaci prostor horního patra zámku a k jejich navrácení do podoby z počátku 20. století. Od roku 2018 se Královský a dětský apartmán stal plnohodnotným výběrovým návštěvnickým okruhem. Je přístupný pouze v červenci a srpnu o sobotách a nedělích a ve dnech státních svátků. Na podzim pak o státních svátcích 28. září a 28. října. Věnujte prosím pozornost uvedeným termínům prohlídek. Rezervace prohlídek je nutná. Upozornění: Královský apartmán je v nejvyšším patře zámku, převýšení je 100 schodů.

Prohlídky tohoto výjimečného návštěvnického okruhu se konají pouze v červenci a srpnu, a to v sobotu a v neděli a o státních svátcích 5. a 6. července. Dále ve dnech státních svátků 28. září a 28. října. Začátky prohlídek jsou v uvedených dnech v 10, 12, 14 a 16 hodin, dne 28. října pouze v 10, 12 a 14 hodin. Rezervace je nutná. Kontakty: namest@npu.cz, tel.: 568 620 319.

 

 

Základní informace

 • délka 80 minut
 • max. 10 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2022
1. 1.–30. 6. uzavřen
1. 7.–31. 8. so–ne 10.00–16.00
5. 7.–6. 7. út–st 10.00–16.00
28. 9. st 10.00–16.00
28. 10. 10.00–14.00
29. 8.–31. 12. uzavřen

Vstupné

Výklad v češtině

 • Dospělí od 25 do 60 let 170 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Mládež od 18 do 25 let 140 Kč
 • Držitel průkazu ZTP, ZTP/P 140 Kč
 • Senioři nad 65 let 140 Kč
 • Průvodci ZTP/P zdarma
 • Děti od 6 do 18 let 70 Kč
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Volné rodinné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk" zdarma
 • Držitel průkazu Národního muzea zdarma
 • Držitel průkazu ICOMOS zdarma
 • Akreditovaný novinář při výkonu práce zdarma

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny