Neslyšícím pomohou zprostředkovat prohlídku tří státních zámků tablety s videonahrávkou ve znakové řeči

Zámek  Náměšť nad Oslavou, jeden  z památkových objektů, kde se používají tablety pro neslyšící

Průvodce několika památkovými objekty v Kraji Vysočina a v Jihočeském kraji pro neslyšící připravil nově Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči. Tablety s videonahrávkami ve znakovém jazyce jsou pro neslyšící kromě psaného slova dalším prostředkem, který umožní poznat krásu a půvab našeho kulturního dědictví. Využít je mohou na státních zámcích v Náměšti nad Oslavou, Jaroměřicích nad Rokytnou a Červené Lhotě.

Základem nově vytvořených průvodců pro neslyšící jsou videonahrávky ve znakovém jazyce vložené do tabletů, které budou k dispozici v pokladnách vybraných památkových objektů. Soubor krátkých filmů byl natáčen vždy v autentickém prostředí, tedy v daném sále či pokoji, a umožňuje tak neslyšícímu návštěvníkovi, aby se rychleji zorientoval v prostoru a lépe si užil prohlídku zámku.

„Jakmile přijde neslyšící návštěvník do pokladny daného památkového objektu, bude mu kromě psaného textu nabídnut i tablet, s nímž může absolvovat běžnou návštěvnickou trasu za doprovodu videonahrávky ve znakovém jazyce,“ upřesňuje ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Martina Indrová.

Tento pilotní projekt připravilo Metodické centrum pro vzdělávání v Telči a jde o další aktivitu v rámci projektu Památky nás baví. Národní památkový ústav se edukačním aktivitám na památkových objektech věnuje dlouhodobě. V loňském roce vydal soubor pěti metodik, z nichž jedna je věnována právě návštěvníkům památkových objektů se specifickými potřebami.

Zkušenost v používání tabletů pro neslyšící má Národní památkový ústav také v kroměřížských historických zahradách. Daří se mu zpřístupňovat památky zahradního umění osobám se zdravotním znevýhodněním. Metodické centrum zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži vytvořilo průvodce kroměřížskou Květnou zahradou pro neslyšící na tabletu s videonahrávkami ve znakovém jazyce  již v roce 2015.