Zachráněná renesance na zámku v Náměšti

V létech 2017 - 2018 probíhala rozsáhlá rekonstrukce a restaurování vstupního křídla a vnitřního arkádového nádvoří zámku v Náměšti nad Oslavou. Kromě obnovy omítkových vrstev obou částí zámku byla stěžejním úkolem těchto prací záchrana nejcennějších renesančních prvků architektury zámku, renesančního arkýře na jihovýchodním nároží paláce a bohatě zdobených arkád vnitřního nádvoří.

Práce probíhaly ve dvou etapách. V roce 2017 bylo obnoveno vstupní křídlo zámku s renesanční hranolovou věží, dostavěným objektem z poloviny 19. století a zejména s renesančním arkýřem ze třetí čtvrtiny 16. století. Zároveň bylo dokončeno restaurování jednoho křídla arkád vnitřního nádvoří. V letošním roce pokračovaly práce na vnitřním nádvoří restaurováním dalšího křídla arkád, obnovou omítkových vrstev zámecké věže a dvou křídel bez arkád. Během těchto prací byly navíc restaurovány všechny kamenné prvky - portály a ostění oken, byly repasovány všechny okenní a dveřní výplně včetně původních renesančních dveří, bylo obnoveno barevné prosklení lunet arkádních oken a obnoveny byly i prvky dokladující stavební změny z let 1946 - 1947, kdy byl náměšťský zámek rozsáhle upravován na letní sídlo prezidenta Edvarda Beneše.

Dvouletá záchrana nejcennějších prvků zámecké renesanční architektury a všechny další uvedené práce si vyžádaly částku 17 mil. korun, financování bylo zajištěno z programu SMVS (správa majetku ve vlastnictví státu) Ministerstva kultury ČR a z prostředků Národního památkového ústavu.

Obnovené nádvoří bylo veřejnosti poprvé představeno 2. prosince 2018 po skončení Zámeckého adventního koncertu. Další návštěvníky rádi přivítáme od dubna 2019.

Fotogalerie představuje současný stav vnitřního nádvoří po dokončení oprav a srovnávací fotografii vstupního křídla.