Náměšťský zámek se na vás těší.

Zámek v Náměšti nad Oslavou je nyní v souladu s usnesením Vlády ČR uzavřen. Těšíme se na vás o velikonocích.

Děkujeme upřímně vám všem našim návštěvníkům, kteří jste si v loňském nelehkém roce cestu na náměšťský zámek našli, ať již na některou z kulturních akcí, nebo na prohlídku našich prohlídkových okruhů. 

Letošní otevření zámku pro veřejnost plánujeme na dny velikonočních svátků - čtvrtek - pondělí 1. - 5. dubna 2021. Pevně doufáme, že to již bude možné. Máme na celou sezonu připravenou řadu tradičních i nových kulturních akcí, probíhá běžná údržba, restaurování historické podlahy v jedné z místností reprezentačních prostor, restaurování klasicistních vrat mezi vnějším nádvořím a parkem, připravuje se též projekt obnovy omítek, restaurování oken a kamenných prvků jižní stěny zámku. Nenudíme se, ale bez návštěvníků to není ono. 

Tak se těšíme na setkání s vámi v lepších časech. 

Přejeme vám všem pevné zdraví.


Správa zámku v Náměšti nad Oslavou.